කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමියගේ පණිවුඩය – Zonal Education Director’s Message

Mrs. Yamuna Geethanjali
Zonal Education Director
Hingurakgoda

ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපනය ගල්ලෑල්ල, වැලි පුවරුව වැනි මෙවලම් මතින් ආරම්භ වී වර්තමානය වන විට සුහුරු පුවරුව දක්වා සංවර්ධනය වීම අප ලද භාග්‍යයකි. අධ්‍යාපනය යනු රටක ඉදිරි පැවැත්ම තීරණය කෙරෙන ප්‍රධානතම සාධකයයි. දැනුම, ආකල්ප, කුසලතාවන්ගෙන් සන්නද්ධ වූ පිරිසක් පාසල් පද්ධතියෙන් බිහිකිරීම අප සැමගේ වගකීමක් වන්නේය. ‍සීඝ්‍රෙයන් ප්‍රසාරණය වෙමින් පවතින විශ්ව දැනුමෙන් හා නිපුණතාවන්ගෙන් සුපෝෂිත දරු පරපුරක් පද්ධතියට දායාද කිරීම හිඟුරක්ගොඩ කලාපය පාසල් ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් සහ අධ්‍යාපන නිළධාරීන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේය. තාක්ෂණය, නිරන්තරයෙන් පාසල වෙත නවීකරණයන් කැඳවාගෙන ඒමේ ට්‍රෝජන් අශ්වයෙකු ලෙස මා දකිමි. ඒ අනුව හිඟුරක්ගොඩ කලාපයේ පාසල් දරු දැරියන්, ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනා උදෙසා www.zeduhg.lk නමින් ආරම්භ කරන ලද නිල වෙබ් අඩවිය හරහා දරුවන්ගේ හෙට දවස වඩාත් සාධනීය මාවතක් ඔස්සේ ගමන් කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරමි. මෙම නිල වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කළ සහ යාවත්කාලීන කරමින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන හිඟුරක්ගොඩ කලාපයේ තොරතුරු සන්නිවේදන විෂයය පිළිබඳ ප්‍රවීණ සම්පත් දායකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන පාලිත බද්දේගම මහතා ඇතුළු සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයටත්, මෙම වෙබ් පිටුව හා සක්‍රීයව සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු කරන සියලුම දෙනාටත් මාගේ සුභාශිංසන එක් කරමි.

යමුනා ගීතාංජලී

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -හිගුරක්ගොඩ

We are very fortunate to have Sri Lankan education started with tools like Gallella and Sand Board and have developed into Smart board. Education is a major determinant of a country’s future. It is our responsibility to create a school that is equipped with knowledge, attitudes and skills. The main role of school teachers, principals and education officials in Hingurakgoda region is to provide a rapidly expanding universal knowledge and skills to the system. I see technology as a Trojan horse that constantly brings innovations to school. Accordingly, I hope that tomorrow, the official website of www.zeduhg.lk for all school children, teachers and principals in the Hingurakgoda region will lead the way in a more positive way. I wish to congratulate Mr. Palitha Baddegama and the entire staff of the Hingurakgoda Regional ICT Department on the creation and updating of this Official Website and all those who are actively involved with this web page.

Yamuna Geethanjalee 

Zonal Education Director – Hingurakgoda


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.